top of page

盤扣學習日

早陣子「明愛白英奇」的同學到聯合裁剪體驗盤扣工藝, 我地特意設計一款簡易盤扣,集合結鈕頭、雙色、塞芯嘅技術,一次過滿足三個願望!


Commentaires


bottom of page